skip to content

Veljeskunta Fraternitas Liviensis

Perustettu 28.01.1918

Veljeys, Rehellisyys, Huolellisuus


Korporaatio Fraternitas Liviensis on virolaissyntyisiä akateemisia miehiä yhdistävä järjestö, jonka jäseninä on opiskelijoita ja valmistuneita kaikista ikäluokista. Korporaatiolla on osastot Tartossa ja Tallinnassa. Opiskeluajan jälkeen jäseniä yhdistää seniorikunta. Korporaatio Fraternitas Liviensis on elinkautisen jäsenyyden periaatteelle rakennettu järjestö.

Korporaatio Fraternitas Liviensiksen jäseninä on nykyään noin 200 virolaismiestä ympäri maailman. Pääasiallinen ja aktiivinen toiminta tapahtuu Virossa, mutta seniorikunta toimii myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Frater liviensiksillä on osakuntatalot Tartossa Jakobin mäellä ja Tallinnassa Kadriorgissa. Korporaatio toimii aktiivisesti nuorten opiskelijoiden kehittäjänä sekä akateemisten että sosiaalisten tapahtumien järjestäjänä. Meillä on tiivis yhteistyö toisten ylioppilasjärjestöjen kanssa sekä Virossa että naapurimaissa. Vuonna 1935 solmittiin ystävyyssopimus Helsingin yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan, 1993 Latvian yliopiston korporaatio Fraternitas Livonican ja 1995 jelgavalaisen Latvian maatalousyliopiston korporaatio Ventonian kanssa.

Fraternitas Liviensis perustettiin vuonna 1918 Tartossa seitsemän farmasian opiskelijan toimesta ja kahdessakymmenessä vuodessa se kasvoi noin 300 jäsentä yhdistäväksi järjestöksi, kehittyen vahvaksi ja omalaatuiseksi toisten tuonaikaisten korporaatioiden rinnalla. Päämääränä oli aluksi yhdistää oman alan (farmasian) opiskelijoita ja kehittää tulevien kollegojen kanssa läheisiä suhteita korporatiivisessa mielessä. Pian tuli selväksi, että vain yhden alan opiskelijoita yhdistävä järjestö ei pysty kasvamaan tarpeeksi. Jäseniä haluttiin myös muista tiedekunnista. Näin ollen alettiin vuodesta 1925 Fraternitas Liviensisen jäseneksi ottaa kaikkien alojen miesopiskelijoita. Sen jälkeen, vuonna 1930, liityimme Viron korporaatioiden liittoon.

Kun Tallinnaan perustettiin Tallinnan teknillinen yliopisto ja Tartossa opiskelleet teknisten alojen jäsenet siirtyivät sinne, perustettiin vuonna 1936 myös Tallinnaan Fraternitas Liviensiksen osasto. Valitettavasti vuonna 1940 korporaatioiden toiminta kiellettiin Virossa. Järjestön omaisuus piilotettiin senioreiden koteihin tai annettiin museoihin säilytettäväksi. Frater liviensisten (kuten kaikkien muidenkin virolaisten opiskelijajärjestöjen) aktiivista toimintaa piti jatkaa maanpaossa ja salaa Virossa. Entiset opiskelijat pitivät Virossa ja ulkomailla Fraternitas Liviensiksen perinteitä elossa 50 vuotta kunnes vuonna 1988 niitä voitiin jälleen Tartossa opettaa niille nuorille opiskelijoille, jotka halusivat aloittaa korporaation toiminnan uudestaan. 29. joulukuuta 1988 perustettiin korporaatio uudelleen Tartossa ja puoli vuotta myöhemmin, 6. toukokuuta myös Tallinnassa.

Korporaatio on luonteeltaan suljettu järjestö ja keskittyy ennen kaikkea jäseniinsä. Sen vuoksi sen toiminta ei ole yhteiskunnassa näkyvä. Jokaviikkoiset kokoontumiset nuorten jäsenten kehittämiseksi, yhteiset keskustelut eri alojen opiskelijoiden ja seniorien välillä, toistensa henkinen ja moraalinen tukeminen on korporaation päällimmäistä toimintaa. Korporaation päämäärä  on nykyään sama kuin mitä se oli vuonna 1918 – kehittää nuorista ylioppilaista täysiarvoisia, eteenpäinpyrkiviä hyviä miehiä ja kansalaisia. Sellaisen toiminnan tuloksena on jäsenet, jotka ovat yhteiskunnassa aktiivisia tiedemiehiä, kulttuuri-ihmisiä, päättäjiä ja liikemiehiä. Tämä on frater liviensisten suurin panos sekä Viron valtion ja yhteiskunnan että koko maailman kehitykseen.