skip to content

Sügissemester Tartus sai alguse tegelikult juba kevadsemestri 2005 – I lõpus, kui valitud said sügissemestri ametimehed. Otsus ametimehed kevadel valida sai tehtud selleks, et sügissemestril kohe jõuliselt tegutsema asuda ning nagu aeg näitas, oli tegemist igati väärt mõttega mida võiks kasutada igal semestril.

Nõnda haaraski juba 29. augustil esimese koosolekuga härjal sarvist täiesti uus laiendatud juhatus koosseisus ksv!! Mart Pechter (esimees), Sander Tint (abiesimees), Madis Grossberg (kirjatoimetaja), Evari Koppel (laekur) ja Sander Sepp (ksv! Vanamees). Esimeseks ülesandeks sai teadagi uute noorliikmete värbamine, mille tarvis pidasime maha kolm külalisõhtut – teisel, kaheksandal ja kahekümne üheksandal septembril. Külalisõhtud olid üle ootuste populaarsed ning neilt käis läbi päris suur hulk erinevaid mitteorganiseerunud üliõpilasi. Lõpuks liitus meiega kuus uut noorliiget, kes nüüd moodustavad väärika coetus 2005 – II, koosseisus reb!! Taavi Hallik, Siim Kurrikoff, Vihur Lehtla, Viljar Peips, Ardi Siilaberg ja Tarvo Siilaberg.

Tuleb ära mainida ka seda, et meie vanematel rebastel õnnestus 16. septembril, enne seda, kui uued rebased meiega liitusid, endale tiivad kasvatada ning Riiga lennata. Kuna aga me teadsime, et rebased pole rändlinnud, kes terveks talveks lõunasse pagevad, jäime me neid lihtsalt rahulikult ootama ning paari päeva pärast olidki nad tagasi. Reb! Nigul püüti kinni vapisaalist, kuhu ta pimeduse varjus sisenes ning sellega olidki meie rebastel tiivad kärbitud, jättes nad vaguralt värvidest edasi unistama.

Olles külalisõhtud edukalt selja taha jätnud, otsustati taas käima lükata noorliigete tantsukursused, mis viimastel semestritel eelkõige noorliigete vähesuse tõttu veidi soiku jäänud on. Selleks tegime ettepaneku meie armsale naabrile, korp! Indlale, et noorliikmetele ühiselt salongikombeid õpetada. Neljapäevased tantsuõhtud koos nendega meie Jakobi 52 maja saalis on sujunud üle ootuste hästi ning teinekord kohale meelitanud isegi mõned vilistlased.

Samuti said üsna semestri alguses kinnitatud ka üritused koos teiste akadeemiliste organisatsioonidega, et oleks aega ka plaanide kohendamiseks, kui vaja. Kahjuks jäi sellest hoolimata ära ametlik istumine korp! Leolaga, kuna me ei leidnud oma plaanidest ühtegi ühiselt sobivat aega. See aga ei kurvastanud meid liiga kauaks, kuna juba 13. oktoobril külastas meie konvendikorterit korp! Ugala, kellega peetud ametlik istumine jääb kindlasti kohalolnud vendadele kauaks meelde.

Traditsioonilisele halloweeni-õhtule palusime seekord külla korp! Filiae Patriae, kes rõõmuga nõustus, kuid palus meil ürituse kuupäeva nädal aega edasi, 4. novembrile viia, et see ei langeks kokku nende juubelikommersi üritustega. Halloweeni-õhtu ise aga oli tänu suurepärastele kostüümidele ja dekoratsioonidele väga meeleolukas, kulmineerudes seninägematu rebasteatriga, millest kohalolnud kindlasti veel oma akadeemilistele pojapoegadele pajatavad.

Teiste akadeemilite organisatsioonidega peetavate ühisürituste lõpetuseks sai 25. novembril maha peetud ka kolme Fraternitase – korp! Fraternitas Estica, korp! Fraternitas Liviensise ja korp! Fraternitas Tartuensise ühine ametlik istumine, tugevdamaks meie organisatsioonide omavahelisi koostöö- ja sõprussidemeid.

Nüüd jõuame aga sügissemestri 2005 – II tippürituseni, nimelt sügiskommersini, mille raames tähistasime ka 70. aasta möödumist sõpruslepingu sõlmimisest meie hõimurahva akadeemilise organisatsiooniga Keskisuomalainen Osakunta. Selle tõttu tuli suurendada nii ürituse mastaapi kui ka selle pidulikkust. Piduliku perekonnaõhtu viisime läbi Õpetajate Seminari saalis, piduliku üldkoosoleku raames meie Jakobi 52 majas anti Keskisuomalainen Osakunta delegatsioonile üle rapiir, mida ehtisid meie mõlema organisatsiooni värvid ning kaatrisaunas, mis toimus Plasku kõrgeimal korrusel, saime imetleda vaadet meie armsale Tartu linnale. Ka vennastuspidu oli väga meeleolukas, kahju oli vaid sellest, et soomlased meiega ei liitunud. Selle vajakajäämise tegid aga tasa Läti korp! Ventoniast külla tulnud kaasvõitlejad, kelle värvid meie peolauda elavdasid. Meie rebaste poolelt oli õhtu staariks reb! Nigul, kes teenis ära kõigepealt parima rebase karika, kuulutas seejärel välja rebaste otsuse valida ksv! Kauts kuldrebaseks ning sai seejärel ka oma kauaoodatud värvid.

Omakeskis sai samuti toredaid üritusi läbi viidud. Meie jõupingutusi vaimuharimise vallas täiendasid referaatõhtud, kus 27. oktoobril esitas reb! Aasmets oma referaadi vadjalastest ning 16. detsembril reb! Tarvo Siilaberg oma referaadi Naatsareti Jeesusest varastes paganlikes allikates. Samuti jagasid oma aastatega kogunenud teadmisi vilistlased oma lõbuõhtutel, kus 16. septembril pajatasid vil!! Tooming ja Tammik eestlaste olukorrast ja oma tegemistest Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, 21. oktoobril jagas vil! Reinik õpetussõnu nafta, diislikütuse ja bensiini kohta ning 25. novembril demonstreeris vil! Tinx oma laiaulatuslikke teadmisi rokkmuusikast ja pidas maha ka plaadioksjoni Jakobi 52 maja heaks.

Väljapoole suunatud üritustest tuleb ära mainida meie korraldatud akadeemiliste organisatsioonide bridžiturniiri, mille eestvedajaks sai värske kaasvõitleja Nigul. Püssirohukeldris läbi viidud turniiril osalesime koguni kolme meeskonnaga, kelle tulemusteks said kolmas, kuues ja kaheksas koht kümne osaleva võistkonna seas. Karika viis seekord koju korp! Ugala, kuid järgmine aasta on meil taas võimalus esikoha eest võidelda.