skip to content

46. Balti Rahvaste Kommers

Tartu, 5-7. juuni 2009


Juuni alguses toimus Tartus igaaastane eesti, läti, saksa ja poola korporantide ühine suurüritus Balti Rahvaste Kommerss (BRK), mis tõi siia kokku üle 300 vilistlase, tegev- ning noorliikme erinevatest mees- ja naiskorporatsioonidest, kelle juured on Baltikumi vanades ülikoolilinnades.

BRK tähistamine sai alguse 1961. aastal Saksamaal Heidelbergis, kui kokku tulid baltisaksa, eesti ja läti korporandid, kes olid oma tudengiaastad veetnud Tartus ja Riias. Nii sai alguse kord aastas ühise kommersi pidamine, et vanu balti akadeemilisi kombeid elus hoida ja edasi anda. 1990. aastate algusest peetakse BRK-d vaheldumisi Tartus, Tallinnas, Riias, Hamburgis, Göttingenis ja Münchenis.

BRK tähistamise eesmärk ei ole ainult vanade korporantlike traditsioonide hoidmine, vaid ka uute sõprus- ja koostöösidemete sõlmimine ning mõnus ühine ajaveetmine ballil, vennastuspeo õllelauas ja naiskorporantide õhtul. Peale selle marssisid korporandid rongkäigus lippudega tänujumalateenistuselt Jaani kirikus Toomemäele. Pidulikul aktusel TÜ ajaloo muuseumi valges saalis olid korporante tervitama tulnud TÜ õppeprorektor Birute Klaas ning Eesti Vabariigi valitsuse regionaalminister, korp! Fraternitas Liviensise vilistlane Siim Valmar Kiisler.

46. BRKi korraldas 1918. aastal Tartus asutatud Eesti korporatsioon Fraternitas Liviensis. 2010. aasta ühiskommerss toimub 4.–6. juunini Riias.

Artikkel kuukirjas "Universitas Tatruensis", lk. 5.
.
foto