skip to content

Ilmus Frater Liviensise elulugu

Eesti
Postitatud 29.12.2009 kell 00:44
Uudised >> Eesti

vil! Erich Luha elulugu ilmus 8. dets. raamatus "Tartu õpetajaid õpilase nägemuses"

Raamatu autor on Raik-Hiio Mikelsaar ja ilmus see kirjastuse "Formaat KK" abil.

Kogumikus on toodud nelja õpetaja - Erich Luha, Irene Leisneri, Jüri Vene, Maria Pall-Särgava ja nelja õpilase - Rein Liigi, Ahto Toots-Liigi, Päivu Kulli, Raik-Hiio Mikelsaare - elulood. Kõigi nende õpetajate ja õpilaste elu ja õppetöö oli 1950-ndate aastate teisel poolel seotud Tartu 5. Keskkooliga (praegune Tamme Gümnaasium), mil see õppeasutus paiknes veel Näituse tn 20/22 asunud puu- ja kivimajades.

Vil! Erich Luht on korporatsiooni liige alates 1996 a. II semestrist

Vil! Luht on sündinud 22. jaanuaril 1926. a. Narvas, kus elas kuni 1944. a., mil pidi sealt alanud lahingute tõttu lahkuma. Sõjapõgenikuna sattus ta Tartusse. „Emajõe Ateena“ sai aga nii südamelähedaseks, et kui tal 1952. a. avanes võimalus Tartusse tööle asuda, ei kahelnud ta selles hetkekski. Vahepeal 1947. a. alustas tööd kooliõpetajana ja nii asus ta Tartus tööle Tartu 1. Keskkooli õpetajana. Aasta hiljem sai temast Tartu 5. Keskkooli direktor. 1962. a. lõpetas vil! Luht Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja diplomiga ja asus seejärel Tartu Kunstikooli juhtima. Hiljem töötas ta ETK info-arvutuskeskuse juhatajana ja Statistika infokeskuse vaneminsenerina. Pärast Tartu Kunstikoolist lahkumist töötas ta veel õpetajana Tallinna Ehitus-mehaanika Tehnikumi Tartu kaugõppepunktis ja Eesti Põllumajandusülikooli metsandusteaduskonnas. Pärast pensionile siirdumist 1986. aastal on ta jätkanud oma õpetajatööd koduõpetajana.Tagasi